Tiếng Việt
Ngày đến:  
Ngày đi:  
Chọn loại phòng
Danh sách chương trình du lịch nước ngoài  
View: 17153

TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ

1

Bangkok - Pataya

5N/4Đ

369 USD

2

Singapore

4N/3Đ

599 USD

3

Malaysia - Singapore

7N/6Đ

659 USD

4

Siemriep - Angkor

4N/3Đ

179 USD

5

Bắc Kinh - Thượng Hải

5N/4Đ

669 USD

6

Hồng Kong – Disneyland

4N/3Đ

555 USD

7

Hồng Kong – Macao

5N/4Đ

719 USD

8

Seoul – Everland – Nami – Sorak

5N/4Đ

999 USD

9

Melbourn –Canberra - Sydney

8N/7Đ

3090 USD

10

Los Angeles - Hollywood - Las Vegas

7N/6Đ

2.950USD