Tiếng Việt
Ngày đến:  
Ngày đi:  
Chọn loại phòng
Trang: 1234

Khách sạn Hoàng Sơn Peace tiêu chuẩn 4* cần tuyển gấp các vị trí: ...

Chi tiết

Để đáp ứng quy mô hoạt động kinh doanh. Khách sạn Hoàng Sơn Peace cần tuyển nhân sự vào làm việc tại các vị trí sau:...

Chi tiết

Tuyển dụng CBNV khách sạn Hoàng Sơn Peace - Ninh Bình...

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên Buồng phòng, Giặt là, Kỹ thuật, lễ tân..............

Chi tiết

Công việc ổn định, chế độ tốt, lương đúng năng lực dành cho tất cả các ứng viên ở tất cả các vị trí trong khcahs sạn Hoàng Sơn Peace....

Chi tiết

Khách sạn Hoàng Sơn Peace tuyển dụng Cán bộ quản lý, nhân viên tất cả các các phòng ban, bộ phận....

Chi tiết

Khách sạn Hoàng Sơn Peace chuẩn bị đưa toà nhà mới - WHITE PALACE vào hoạt động, cần tuyển dụng nhân viên cho các vị trí sau:...

Chi tiết
1234